ساعت کاری ما شنبه تا چهار شنبه 8:30 تا 17|021-88944328

معرفی

خانه/معرفی

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه ششم: اصلاح مدارک مهندسی/ مهندس مسعود سیدی مطلق

1399/6/12 5:13:54

درس قبل: مرسوله صادره در جلسه قبل در خصوص مرسوله صادره توضیحات نسبتاً مفصلی

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه ششم: اصلاح مدارک مهندسی/ مهندس مسعود سیدی مطلق1399/6/12 5:13:54

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه پنجم: مرسوله صادره/ مهندس مسعود سیدی مطلق

1399/3/3 12:52:46

درس قبل: دورگردانی بین دیسیپلینی همانطور که طی جلسات گذشته مطرح شد پس از

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه پنجم: مرسوله صادره/ مهندس مسعود سیدی مطلق1399/3/3 12:52:46

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه چهارم: دورگردانی بین دیسیپلینی/ مهندس مسعود سیدی مطلق

1399/2/8 8:17:23

درس قبل: کنترل ورودی طراحی در جلسه دوم آموزش کنترل مدارک مهندسی به مبحث

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه چهارم: دورگردانی بین دیسیپلینی/ مهندس مسعود سیدی مطلق1399/2/8 8:17:23

مدیریت پروژه از راه دور در عصر کرونا: 6 نکته در مدیریت تیمهای توزیع شده

1399/2/8 12:33:16

1-تعیین شفاف انتظارات در هنگام انتقال کسب و کار به دورکاری ، مدیران باید

مدیریت پروژه از راه دور در عصر کرونا: 6 نکته در مدیریت تیمهای توزیع شده1399/2/8 12:33:16

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه سوم: کنترل ورودی طراحی / مهندس مسعود سیدی مطلق

1398/12/4 9:26:16

درس قبل: ترانسمیتال داخلی معمولا در سازمانهای پروژه محور در بخش مهندسی برای اینکه

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه سوم: کنترل ورودی طراحی / مهندس مسعود سیدی مطلق1398/12/4 9:26:16

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه دوم: ترانسمیتال داخلی / مهندس مسعود سیدی مطلق

1398/11/9 10:51:19

در درس قبل، تعریف برگه مرسوله یا ترانسمیتال به صورت زیر ارائه شد: ترانسمیتال

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه دوم: ترانسمیتال داخلی / مهندس مسعود سیدی مطلق1398/11/9 10:51:19

در نظر گرفتن طیف گسترده تری از نیازمندیها در پروژه های منابع طبیعی و انرژی

1398/7/24 7:37:46

مطالعات نشان داده‌اند که الزامات نامناسب علت اصلی شکست پروژه هستند. به این ترتیب،

در نظر گرفتن طیف گسترده تری از نیازمندیها در پروژه های منابع طبیعی و انرژی1398/7/24 7:37:46