ساعت کاری ما شنبه تا چهار شنبه 8:30 تا 17|021-88944328

معرفی

در نظر گرفتن طیف گسترده تری از نیازمندیها در پروژه های منابع طبیعی و انرژی

2019-10-16T11:07:46+03:30

مطالعات نشان داده‌اند که الزامات نامناسب علت اصلی شکست پروژه هستند. به این ترتیب،

در نظر گرفتن طیف گسترده تری از نیازمندیها در پروژه های منابع طبیعی و انرژی2019-10-16T11:07:46+03:30

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه اول / مهندس مسعود سیدی مطلق

2019-10-16T11:23:36+03:30

مرکز اسناد پروژه (Document Control Center - DCC) جزئی از ارکان نوین بسیاری از

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه اول / مهندس مسعود سیدی مطلق2019-10-16T11:23:36+03:30

انتخاب روش اجرا: مدیریت پروژه چابک در مقابل مدیریت پروژه سنتی و تاثیر بر PMIS

2019-06-10T11:58:54+04:30

نویسنده: مهدی زنداکبری 1- مقدمه از حدود 15 سال پیش روش مدیریت پروژه چابک

انتخاب روش اجرا: مدیریت پروژه چابک در مقابل مدیریت پروژه سنتی و تاثیر بر PMIS2019-06-10T11:58:54+04:30