ساعت کاری ما در «شرکت ایده ورزان» شنبه تا چهار شنبه 9:00 تا 17:30| 9127 9107 021

lavafiannejad

خانه/لوافیان نژاد

درباره لوافیان نژاد

خانم مهندس لوافیان نژاد دارای مدرک اسکرام مستر و همچنین دارای سابقه در زمینه مدیریت و کنترل پروژه در انواع پروژهای فناوری اطلاعات، زیرساخت، عمرانی و ... در کشور است. ایشان از حدود سال 1396 همکاری خود را به عنوان کارشناس مدیریت و کنترل پروژه با ایده ورزان شروع کردند.

آموزش مدیریت پروژه چابک – جلسه دوم: تفاوت روش آبشاری و چابک / خانم مهندس لوافیان نژاد

1400/3/29 11:56:30

درس قبل: معرفی مدیریت پروژه چابک همانگونه که پیشتر گفته شد، چابک روشی ارزش

آموزش مدیریت پروژه چابک – جلسه دوم: تفاوت روش آبشاری و چابک / خانم مهندس لوافیان نژاد1400/3/29 11:56:30

آموزش مدیریت پروژه چابک – جلسه اول: معرفی مدیریت پروژه چابک / خانم مهندس لوافیان نژاد

1400/3/21 18:51:36

چابک روشی برای مدیریت پروژه است روش چابک نه یک متدلوژی، و نه یک

آموزش مدیریت پروژه چابک – جلسه اول: معرفی مدیریت پروژه چابک / خانم مهندس لوافیان نژاد1400/3/21 18:51:36

محدودیت زمانی بهره وری و کیفیت را افزایش میدهد…تا یک نقطه ی مشخص

1399/12/17 8:16:28

فرض کنیم شما روی یک پروژه با محدودیت زمانی یک ساله کار می کنید.

محدودیت زمانی بهره وری و کیفیت را افزایش میدهد…تا یک نقطه ی مشخص1399/12/17 8:16:28