روش های محاسبه پیشرفت برنامه ای و محاسبه پروژه

  • امکان ایجاد محاسبه ی پیشرفت برنامه ای به صورت خطی طبق نظر کاربر
  • امکان ایجاد محاسبه ی پیشرفت برنامه ای به صورت پلکانی به میزان انتخابی کاربر
  • نمایش لیست روش های محاسبه ی ایجاد شده
  • امکان محاسبه و محاسبه مجدد پیشرفت برنامه ای براساس توابع توزیع پله ای و خطی
  • امکان وزن دهی از بالا به پایین و از پایین به بالا
  • انجام زمانبندی از بالا به پایین
  • امکان انتخاب ساختار شکست و زمانبندی از بین گزینه های موجود در سامانه