داشبورد مدیریتی

  • نمای کلی شامل ویجت های متنوع گزارشات سازمانی
  • نمای پروژه شامل ویجت های متنوع گزارشات پروژه ای
  • نمای انتخابی نمایش ترکیبی از پروژه ها
  • قابلیت فیلتر بر حسب نوع پروژه و وضعیت پروژه
  • چیدمان ویجت ها به صورت drag and drop
  • داشبورد اختصاصی پروژه
  • امکان Drill Through در اطلاعات نمایش داده شده در ویجتها
  • امکان توسعه و ارائه انواع ویجتهای جدید مورد نیاز کارفرما