مدیریت مالی و قراردادها

از مهمترین دغدغه های مدیران پروژه و مدیران سازمان های پروژه محور، مدیریت قراردادهای پروژه ها، و اطلاع از وضعیت مالی آن هاست.
ثبت و ضبط اطلاعات مالی با حجم بالا و یکپارچه سازی آن ها در پروژه ها کاری دشوار است که با ابزارهای ساده قابل انجام نیست. تحلیل های مالی درست علاوه بر اینکه تصویر روشنی از هزینه های پروژه و روند مصرف آن به مدیران می دهد، در شرایط کمبود مالی اولویت های هزینه کرد را برای آن ها روشن می سازد.
ماژول مدیریت مالی و قرادادها در نرم افزار IPMP با امکان ثبت انواع قراردادهای اجرایی و غیر اجرایی و ثبت اطلاعات مالی روی هر قرارداد شناخت کاملی از بودجه پروژه، میزان هزینه کرد در هر بازه زمانی و پیش بینی امکان رخداد مشکلات مالی در پروژه به مدیران می دهد.
همچنین جهت تسریع در به روز رسانی اطلاعات، ایجاد اتصال بین این ماژول و نرم افزارهای مالی سازمان به صورت سفارشی سازی قابل انجام است.
پیاده سازی این ماژول، پیش زمینه ای برای راه اندازی ماژول ارزش کسب شده و قیمت تمام شده پروژه ها در سازمان است.

برخی از امکانات این ماژول به شرح زیر است:

 • امکان ایجاد و مدیریت ساختار درختی CBS
 • ثبت بودجه بندی روی CBS
 • گزارش گیری قراردادها، صورت وضعیتها، پرداختها و برنامه جریان نقدی خروجی و ورودی بر اساس CBS
 • ثبت و جستجوی قراردادها، به همراه الحاقیه های زمانی و مالی، تغییر مقادیر، تعدیل ها، صورت وضعیتها و پرداختهای صورت گرفته (نقدی، اوراق، تهاتر) روی قرارداد
 • امکان ثبت مبالغ قرارداد به صورت چند ارزی (برای مثال 100 میلیارد تومان به اضافه 200 هزار دلار)
 • ارتباط هر قرارداد با CBS
 • امکان الصاق انواع فایل به قرارداد ها، صورت وضعیت، پرداخت، تضامین و …
 • پشتیبانی از فرآیند ابلاغ قرارداد و چرخه قابل طراحی (بخش چرخه اطلاعات و کارتابل فعالیتها ملاحضه شود) و حرکت قرارداد در کارتابل منحصر به خود تا زمان ابلاغ به طرفین.
 • امکان ثبت صورت وضعیت بوسیله پیمانکار و یا در مجموعه کارفرما
 • امکان ثبت مبلغ صورت وضعیت به صورت چند ارزی
 • طراحی چرخه تایید صورت وضعیت (به هر تعداد لازم) و حرکت صورت وضعیت در چرخه های تعیین شده به صورت خودکار (بخش چرخه اطلاعات و کارتابل فعالیتها ملاحضه شود)
 • امکان تعیین سطوح دسترسی در هر مرحله از چرخه تایید صورت وضعیت
 • امکان تغییر مبالغ صورت وضعیت در هر مرحله در صورت داشتن دسترسی
 • کارتابل صورت وضعیت
 • مشخص بودن تاریخچه کامل تغییرات بوسیله افراد مختلف روی صورت وضعیت در چرخه
 • ایجاد خودکار روکش صورت وضعیت
 • مدیرت جریان نقدی ورودی و خروجی پروژه
 • پیگیری میزان مطالبات پیمانکاران، میزان مبالغ پرداخت شده و میزان تعهدات پرداخت
 • امکان پیوست فایل در تمامی بخش ها از جمله روی قرارداد، صورت وضعیت، پرداخت، تعدیل و …
 • امکان اضافه شدن فیلدهای اختصاصی توسط کاربر در بخش های مختلف ماژول
 • ارایه ویجت گزارشات در داشبورد

مدیریت مالی