گالری تصاویر

  • امکان ایجاد آلبوم تصاویر
  • امکان افزودن تصویر به آلبوم های ایجاد شده
  • امکان افزودن عنوان و توضیح برای هر عکس
  • امکان انتخاب نمایش در داشبورد
  • مشاهده لیست آلبوم ها و تصاویر
  • ارایه ویجت تصاویر در داشبورد