مدیریت و آرشیو اسناد عمومی

  • امکان فولدر بندی با ساختار درختی
  • امکان بارگذاری فایل های مختلف
  • نگهداری ویرایش های مختلف فایل ها و نمایش آخرین ویرایش به صورت شاخص
  • نمایش کاربرانی که هر ویرایش را بارگذاری نموده اند
  • تجمیع نمودن تمامی فایل های بارگذاری شده در جای جای سامانه در یک بخش
  • امکان جست و جوی پیشرفته در تمامی فایل ها
  • امکان ایجاد دسترسی نقش های کاربری روی فولدرها
  • امکان تنظیم دسترسی نقشی که بتواند فایل بارگذاری کند اما نتواند فایل را پاک کند
  • ارایه گزارشات مورد نیاز در داشبورد

مدیریت اسناد