اپلیکیشن موبایل

  • امکان بررسی وضعیت تسک‌های کانبان بورد
  • امکان ثبت و تایید تایم‌شیت
  • امکان مشاهده و ست کردن جلسات
  • امکان استفاده از ماژول چت
  • مشاهد‌ی داشبورد عمومی و داشبورد پروژه
  • ثبت پیشرفت روی فعالیت‌ها
  • مشاهده‌ی چرخه‌های موجود در پروژه

اپ موبایل