داشبورد ساز پویا بر مبنای هوش تجاری

این روزها هوشمندی کسب‌و‌کار (Business Intelligence) به یکی از مهمترین مفاهیم و به تبع آن ابزارهای مورد استفاده ی مدیران برای درک تصویری دقیق و شفاف از وضعیت سازمان و تصمیم گیری های درست بر مبنای حقیقت موجود در سازمان مبدل شده است. BI داده های جزیی از بخش های مختلف را جمع آوری نموده و با ارایه گزارشات تحلیلی بینش قدرتمندی در مدیران برای ارایه راهکارهای صحیح و اصلاح مسیرهای غلط در سازمان ایجاد می کند.
هرچه اطلاعات خام سازمان سریعتر به گزارشات تحلیلی دقیق تبدیل شود سازمان چابک تر خواهد بود و این مهم در فضای پر تغییر و تلاطم اقتصادی امروز از اهمیت دوچندان برخوردار است.
در سازمان های پیشرو نه تنها گزارشات مربوط به اتفاقات گذشته بررسی و تحلیل می گردد بلکه تحلیل ها به سمت، تحلیل های آینده محور حرکت کرده به طوری که سازمان بتواند بر مبنای این تحلیل ها، برنامه ریزی هایی برای آینده ترسیم کند.
ماژول هوش تجاری نرم افزار IPMP، با طراحی ویژه با ارایه گزارشات تحلیلی، دقیق و کاربردی بر مبنای KPI های مورد نیاز هر سازمان، داشبوردهای مدیریتی متنوعی را در اختیار مدیران، تحلیلگران و تصمیم گیران قرار می دهد.این ماژول همچنین قادر است با ترکیب اطلاعات سایر بخش های سازمان با اطلاعات پروژه ها، گزارشات ارزشمندی ایجاد نماید.

برخی از امکانات موجود در این ماژول به شرح زیر است:

  • جمع آوری تمامی اطلاعات (ETL) موجود در نرم افزار در انباره ی داده بر اساس BI
  • امکان اتصال با دیتا سورس های مختلف
  • امکان تجمیع اطلاعات پروژه با سایر اطلاعات موجود در سازمان جهت تهیه گزارشات مورد نیاز
  • امکان ایجاد انواع گزارشات با استفاده از ابعاد و اندازه ها
  • امکان ذخیره گزارشات و دسترسی دادن به کاربران مختلف (کاربر هر بار با یک کلیک گزارش را به صورت به روز و زنده مشاهده خواهد نمود)
  • امکان ایجاد دشبورد های مختلف
  • امکان Interactivity و Drilldown

هوش تجاری