مدیریت پروژه چابک

امکانات بخش کانبان

 • بستر کانبان بورد برای پشتیبانی از فعالیت‌ها و کارهای پروژه ای و سازمانی
 • امکان تعریف فعالیت های پروژه ای و سازمانی
 • امکان تخصیص کارها به پروژه‌های در دسترس
 • امکان مشخص نمودن اولویت‌بندی
 • امکان مشخص نمودن نوع کار
 • امکان تخصیص یک یا چند کاربر به عنوان مسئول انجام کار
 • امکان برچسب‌گذاری (یک یا چند برچسب با رنگ‌های مختلف)
 • امکان مشخص نمودن تاریخ سررسید
 • امکان درج شرح کار
 • امکان درج نظر، ضمیمه نمودن مدارک و ایجاد چک لیست برای فعالیت
 • تقسیم بندی کارها در ستون های دلخواه کاربر (مانند: انجام نشده، در حال اجرا، انجام شده)
 • امکان تغییر ستون‌های تخته کانبان به صورت سفارشی
 • امکان دسته‌بندی افقی بر اساس پروژه، مسئول، برچسب، و نوع درخواست کار
 • امکان تغییر نوع نمایش کارها بر اساس کارهای ایجاد شده توسط کاربر و کارهایی که به او محول شده
 • امکان مرتب‌سازی فعالیت‌ها در ستون‌ها بر اساس اولویت، تاریخ سررسید و به صورت دستی
 • امکان مشاهده و رهگیری وضعیت کارهای پروژه ای و غیر پروژه ای وضعیت میزان کار تخصیص یافته به نیروی انسانی
 • امکان مشاهده‌ی جزئیات هر فعالیت همچون اولویت، مسئول، تاریخ سرسید، نوع کار، مدت زمان لازم برای انجام کار، و برچسب‌های زده شده بر آن

مدیریت پروژه چابک

امکانات بخش اسکرام

 • امکان تشکیل و انتخاب تیم‌های پروژه
 • تهیه‌ی زمان‌بندی بر اساس پارامترهای اسکرام
 • دریافت پیش‌بینی حجم امتیاز کل Backlog محصول به عنوان ورودی
 • مشخص نمودن میزان سرعت (Velocity) تیم پروژه
 • مشخص نمودن طول هر Sprintبراساس هفته یا روز کاری (2 هفته‌ای یا 3 هفته‌ای/10 روزه یا 15 روزه ی کاری
 • تعریف وضعیت‌های مختلف یک Task
 • تعریف Definition of Done بر اساس شرایط پروژه
 • پشتیبانی از مفاهیم اسکرام: حماسه (Epic)، مشخصه (Feature)، داستان کاربر (User Story)، فعالیت (Task)
 • امکان یکپارچگی با روش آبشاری از طریق مفهوم قلم کاری