مدیریت تایم شیت

  • امکان ثبت زمان روی اقلام کاری پروژه یا وظایف کانبان (در صورت نصب ماژول) یا ردیف های جلسات (در صورت نصب ماژول مدیریت جلسات)
  • امکان تایید ساعت کاری اظهار شده¬ی کاربران توسط مدیران پروژه و مدیران سازمانی
  • یکپارچگی با سایر بخش ها از جمله ماژل مهندسی، ماژول خرید، ماژول مدیریت جلسات (در صورت نصب این ماژول ها)
  • امکان مدیریت میزان پیشرفت واقعی بر اساس زمان صرف شده
  • تمایز زمان مفید از زمان صرف شده و امکان گزارشات مجزا
  • امکان تعیین ساعات کاری متفاوت برای هر روز از سال، تعریف تعطیلات و .. امکان تعریف مرخصی ها، ماموریت ها
  • امکان محاسبه ساعات اضافه کار پیش از شروع و پس از پایان زمان کاری و روزهای تعطیل، محاسبه کسر کار و مرخصی و … برای هر سازمان در گیر به صورت مجزا
  • مشاهده ی انواع گزارشات روزانه، ماهانه، سالانه
  • امکان اتصال به دستگاه ساعت زنی

تایم شیت