مدیریت پرتفولیو

هر سازمان پروژه محور ممکن است ده ها یا صدها پروژه را به موازات یکدیگر پیش ببرد، در شرایطی که منابع سازمان محدود است، ایجاد اولویت بندی بین پروژه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدیهی است در چنین وضعیتی هریک از مدیران پروژه سعی دارند پروژه خود را در صدر نگه دارند تا از منابع کافی برخوردار شوند.

مدیریت سبد پروژه ها یا مدیریت پرتفولیو با هم‌سو کردن پروژه‌ها در جهت اهداف و استراتژی های سطح بالای کسب و کار تلاش های سازمان برای دستیابی به حداکثر بازدهی را تحقق می بخشد. این مدیریت شامل برنامه‌ریزی، کنترل، انتخاب، اولویت‌بندی و تخصیص منابع برای هر پروژه می‌شود.

برای مدیریت سبد پروژه، معمولا از رویکردهای متفاوتی استفاده می‌شود که شامل مدل سلسله مراتبی، رویکرد کلی پروژه و مدل چرخه حیات پروژه می‌شوند. با استفاده از این رویکردها، مدیران می‌توانند بهبود کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت ارائه محصولات را در پروژه‌های مختلف مشاهده کنند.

تمرکز دایمی بر روی پروژه ها به صورت انفرادی، هزینه های سربار را افزایش داده و منجر به کاهش بازگشت سرمایه خواهد شد. مدیریت سبد پروژه ها باعث می شود سازمان در زمان مناسب روی پروژه های مناسب تمرکز یافته و منابع خود را در همین راستا به خوبی تخصیص دهد.

ماژول مدیریت سبد پروژه در نرم افزار IPMP به سازمان این امکان را می دهد تا با ایجاد سبدهای مختلف برای پروژه ها و اضافه نمودن پروژه در سبدهای ایجاد شده، گزارشات ارزشمندی از هر یک از این سبدها در اختیار افراد مربوطه قرار می دهد.

برخی از امکانات این ماژول به شرح زیر است:

  • ارایه لیست پروژه ها
  • تعریف سبد های مختلف پروژه
  • امکان گزارش گیری مالی و فیزیکی بر روی سبد پروژه
  • امکان وزن دهی دستی و خودکار (بر اساس زمان، هزینه یا ترکیبی) پروژه ها در سبد پروژه
  • ارایه ویجت گزارشات در داشبورد

مدیریت پرتفولیو