مدیریت پرتفولیو

شمای کلی ماژول مدیریت پرتفولیو

مدیریت سبد پروژه ها یا مدیریت پرتفولیو با هم‌سو کردن پروژه‌ها در جهت اهداف و استراتژی های سطح بالای کسب و کار تلاش های سازمان برای دستیابی به حداکثر بازدهی را تحقق می بخشد. این مدیریت شامل برنامه‌ریزی، کنترل، انتخاب، اولویت‌بندی و تخصیص منابع برای هر پروژه می‌شود. هر سازمان پروژه محور ممکن است ده ها یا صدها پروژه را به موازات یکدیگر پیش ببرد، در شرایطی که منابع سازمان محدود است، ایجاد اولویت بندی بین پروژه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدیهی است در چنین وضعیتی هریک از مدیران پروژه سعی دارند پروژه خود را در صدر نگه دارند تا از منابع کافی برخوردار شوند.

برای مدیریت سبد پروژه، معمولا از رویکردهای متفاوتی استفاده می‌شود که شامل مدل سلسله مراتبی، رویکرد کلی پروژه و مدل چرخه حیات پروژه می‌شوند. با استفاده از این رویکردها، مدیران می‌توانند بهبود کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت ارائه محصولات را در پروژه‌های مختلف مشاهده کنند.

تمرکز دایمی بر روی پروژه ها به صورت انفرادی، هزینه های سربار را افزایش داده و منجر به کاهش بازگشت سرمایه خواهد شد. مدیریت  پرتفولیو یا سبد پروژه ها باعث می شود سازمان در زمان مناسب روی پروژه های مناسب تمرکز یافته و منابع خود را در همین راستا به خوبی تخصیص دهد.

ماژول مدیریت پروژه در نرم افزار IPMP به سازمان این امکان را می دهد تا با ایجاد سبدهای مختلف برای پروژه ها و اضافه نمودن پروژه در سبدهای ایجاد شده، گزارشات ارزشمندی از هر یک از این سبدها در اختیار افراد مربوطه قرار می دهد.

برخی از امکانات این ماژول به شرح زیر است:

 • امکان تعریف انواع مختلف سبد پروژه برای سازمان.
 • امکان تعریف اهداف استراتژیک برای سازمان.
 • امکان تعریف وضعیت سبد پروژه بر اساس وضعیت پروژه ها.
 • ارائه لیست پروژه ها در قالب سبدهای پروژه.
 • تعریف سبد های مختلف پروژه به تعداد نامحدود به صورت درختواره.
 • امکان تعریف شناسنامه سبد پروژه‌ها (کد، عنوان، اطلاعات مالی، وزن، نوع سبد پروژه، راهبر سبد پروژه و ذینفعان).
 • امکان تعریف موارد و فیلدهای مورد نیاز جدید به سبد پروژه.
 • امکان الصاق مدارک و اسناد مرتبط به سبد پروژه.
 • امکان وزن دهی دستی و خودکار (بر اساس زمان، هزینه یا ترکیبی) پروژه‌ها در سبد پروژه.
 • امکان تعریف نقش راهبر سبد پروژه برای دسترسی به سبد پروژه مورد نظر.
 • امکان تخصیص اهداف استراتژیک به پروژه ها در سبد پروژه.
 • دریافت هشدار در صورت 100 نبودن وزن موارد زیر مجموعه سبد پروژه‌ها( پروژه و زیر سبدها).
 • امکان تخصیص دسترسی بخش‌های مختلف سبد پروژه به دیگر کاربران توسط راهبر سبد پروژه.
 • وجود گزارش سبد پروژه همراه با گانت چارت آن.
 • امکان مشاهده گزارش های عملکرد ارزش کسب شده در صفحه گزارش سبدپروژه.
 • امکان مشاهده گزارش اطلاعات مالی پروژه و سبدها، اهداف استراتژیک، نوع و وضعیت پروژه و سبدها، ذینفعان و … در صفحه گزارش سبد پروژه
 • ارائه ویجت گزارشات در داشبورد برای هر سبد پروژه