رویه های شماره گذاری

  • ایجاد رویه شماره گذاری برای بخش های مختلف نرم افزار اعم از کد پروژه، کد قرارداد، کد جلسات (نیاز به ماژول مدیریت جلسات دارد)، کد مرسوله (نیاز به ماژول مدیریت اسناد مهندسی دارد).
  • ایجاد اجزا مختلف برای کدینگ
  • ایجاد شمارنده در کدینگ جهت ایجاد کدهای متمایز به صورت اتوماتیک