نرم افزار مدیریت پروژه IPMP

نرم افزار مدیریت پروژه IPMP یک سامانه جامع مدیریت پروژه برای مدیریت ابعاد مختلف پروژه در سازمان های پروژه محور می‌باشد. صنایع مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، معدنی، عمرانی، مخابراتی، آب، فناوری اطلاعات، تحقیقاتی و بسیاری از سازمان های هلدینگی، کارفرمایی و پیمانکاری می توانند برای مدیریت پروژه های خود از سامانه مدیریت پروژه IPMP که نرم افزاری بومی و دانش بنیان می باشد استفاده کنند. بهره مندی از نرم افزار مدیریت پروژه IPMP سازمان ها و شرکت ها را قادر می سازد در کمترین زمان به بیشترین اطلاعات پالایش شده از پروژه های خود دست یابند.

نرم افزار مدیریت پروژه IPMP

نرم افزار مدیریت پروژه IPMP یک سامانه جامع مدیریت پروژه برای مدیریت ابعاد مختلف پروژه در سازمان های پروژه محور می‌باشد. صنایع مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، معدنی، عمرانی، مخابراتی، آب، فناوری اطلاعات، تحقیقاتی و بسیاری از سازمان های هلدینگی، کارفرمایی و پیمانکاری می توانند برای مدیریت پروژه های خود از سامانه مدیریت پروژه IPMP که نرم افزاری بومی و دانش بنیان می باشد استفاده کنند. بهره مندی از نرم افزار مدیریت پروژه IPMP سازمان ها و شرکت ها را قادر می سازد در کمترین زمان به بیشترین اطلاعات پالایش شده از پروژه های خود دست یابند.

پخش ویدیو

ماژول های اصلی نرم افزار مدیریت پروژه IPMP

 • امکان ایجاد مدل داده بدون محدودیت
 • امکان ایجاد مدل فرم بدون محدودیت
 • امکان ایجاد فرم های مورد نیاز بدون محدودیت
 • امکان ایجاد چرخه های ساده و پیچیده به وسیله ی موتور طراحی چرخه بر مبنای استاندارد BPMN 2.0
 • امکان چرخش فرم ها در فرآیندهای طراحی شده
 • امکان تعریف سطوح دسترسی سازمانی و پروژه ای در چرخه های طراحی شده

ادامه در صفحه اختصاصی ماژول …

 • امکان ایجاد و مدیریت ساختار درختی CBS
 • ثبت بودجه بندی روی CBS
 • گزارش گیری قراردادها، صورت وضعیتها، پرداختها و برنامه جریان نقدی خروجی و ورودی بر اساس CBS
 • ثبت و جستجوی قراردادها، به همراه الحاقیه های زمانی و مالی، تغییر مقادیر، تعدیل ها، صورت وضعیتها و پرداختهای صورت گرفته (نقدی، اوراق، تهاتر) روی قرارداد
 • امکان ثبت مبالغ قرارداد به صورت چند ارزی (برای مثال 100 میلیارد تومان به اضافه 200 هزار دلار)
 • ارتباط هر قرارداد با CBS
 • امکان الصاق انواع فایل به قرارداد ها، صورت وضعیت، پرداخت، تضامین و …

ادامه در صفحه اختصاصی ماژول …

 • امکان محاسبه ارزش کسب شده از روش های مختلف
 • نمودار های PV، EV و AC
 • شاخص های EVM در بازه های زمانی مختلف
 • محاسبه ارزش کسب شده برای قراردادها و پیمانکاران
 • نمودار Earned Schedule
 • اتصال CBS به WBS
 • اتصال اقلام کاری به پرداخت ها و صورت وضعیت ها
 • امکان تعریف پروژه های مجازی به منظور ثبت هزینه های مشترک بین چند پروژه
 • امکان تسهیم اهمیت پروژه های در بازه های متفاوت به منظور سر شکن کردن هزینه ها از پروژه های مجازی
 • گزارشات بهای تمام شده پروژه (متصل به ماژول های مالی، تایم شیت و حقوق دستمزد)

ادامه در صفحه اختصاصی ماژول …

 • امکان فولدر بندی با ساختار درختی
 • امکان بارگذاری فایل های مختلف
 • نگهداری ویرایش های مختلف فایل ها و نمایش آخرین ویرایش به صورت شاخص
 • نمایش کاربرانی که هر ویرایش را بارگذاری نموده اند
 • تجمیع نمودن تمامی فایل های بارگذاری شده در جای جای سامانه در یک بخش
 • امکان جست و جوی پیشرفته در تمامی فایل ها
 • امکان ایجاد دسترسی نقش های کاربری روی فولدرها
 • امکان تنظیم دسترسی نقشی که بتواند فایل بارگذاری کند اما نتواند فایل را پاک کند
 • ارایه گزارشات مورد نیاز در داشبورد

ادامه در صفحه اختصاصی ماژول …

 • امکان طراحی و به کارگیری چرخه ی مهندسی توسط کاربر
 • امکان پیاده سازی PMC روی چرخه و ایجاد درصد پیشرفت اتوماتیک
 • امکان بارگذاری MDR و اتصال اتوماتیک آن به سطوح مورد نظر در WBS
 • امکان تعریف دیسیپلین های مختلف و تعیین کاربران و مدیران هر دیسیپلین
 • امکان تعیین شیوه ی دستگردانی هر مدرک به صورت دستی یا به صورت اتوماتیک از طریق بارگذاری IDC
 • امکان تخصیص مدرک به صورت Ad Hoc به افراد خارج از چرخه مهندسی
 • مدیریت مرسوله، امکان تهیه و ارسال مرسوله خارجی، امکان تهیه و ارسال مرسوله داخلی
 • مدیریت انواع مدارک
 • مدیریت کلاس مدارک
 • ایجاد کدینگ های متنوع پیمانکار، مشاور، کارفرما و کدینگ رزو
 • قابلیت تهیه و ارسال کامنت شیت
 • قابلیت تهیه و ارسال ریپلای شیت
 • امکان دسته بندی مدارک بر اساس Conceptual ، Basic و Detail
 • امکان ثبت نسخه‌های مختلف مدارک و شماره گذاری ویرایشها (Revision) ها
 • امکان ثبت نفر ساعت استفاده شده برای هر مدرک (با استفاده از ماژول تایم شیت)
 • شماره گذاری اتوماتیک مدارک، ترنسمیتالها و ریپلای شیتها بر اساس Numbering Procedure
 • امکان ارجاع مدرک به واحدهای خرید و ساخت
 • امکان پیوست فایل در بخش های مختلف ماژول

ادامه در صفحه اختصاصی ماژول …

 • امکان ایجاد چرخه ی اختصاصی خرید
 • امکان پیاده سازی PMC روی چرخه و ایجاد درصد پیشرفت اتوماتیک
 • امکان بارگذاری MTO و اتصال اتوماتیک آن به سطوح مورد نظر در WBS
 • یکپارچگی با سایر بخش ها اعم از مهندسی و ساخت
 • امکان مدیریت تامین کنندگان شامل ایجاد پایگاه داده پیمانکاران، ایجاد Short List، رتبه بندی تامین کنندگان، ثبت سوابق تامین کنندگان، وضعیت تامین کنندگان، برگزاری مناقصه و یا استعلام قیمت، ثبت مکاتبات و …
 • زمانبندی فعالیتهای خرید از زمان ثبت شماره MR/MTO (Material take off) تا زمان دریافت تجهیز در سایت (Receive On Site /Yard Arrival)
 • امکان اقدام به خرید مستقیم از تامین کننده، انجام مناقصه و یا استعلام قیمت از تامین کننده
 • چرخش پیشنویس تا تایید نهایی و امضای قرارداد

ادامه در صفحه اختصاصی ماژول …

 • مدیریت فرم های گزارش روزانه
 • مدیریت برنامه های روزانه کارگاه
 • مدیریت Shop Drawing
 • تعریف جبهه های کاری (Work Front)
 • استخراج برنامه هفتگی
 • ارتباط با بخش های مهندسی و خرید

ادامه در صفحه اختصاصی ماژول …

 • وارد کردن ریز متره، برآورد، حمل، صورت وضعیت
 • وجود فهارست بهای از پیش تعریف شده در سیستم
 • وارد کردن آیتم های آنالیز بها به صورت شخصی سازی شده یا اخذ از سیستم
 • امکان گزارشش گیری های مختلف ریز مالی، مالی کلی و …

ادامه در صفحه اختصاصی ماژول …

 • ارایه لیست پروژه ها به تفکیک پرتفولیو، طرح و مگا پروژه
 • تعریف سبد های مختلف پروژه
 • امکان گزارش گیری مالی و فیزیکی بر روی سبد پروژه
 • امکان وزن دهی دستی و خودکار (بر اساس زمان، هزینه یا ترکیبی) پروژه ها در سبد پروژه
 • ارایه ویجت گزارشات در داشبورد

ادامه در صفحه اختصاصی ماژول …

 • امکانات بخش کانبان
 • بستر کانبان بورد برای پشتیبانی از فعالیت‌ها و کارهای پروژه ای و سازمانی
 • امکان تعریف فعالیت های پروژه ای و سازمانی
 • امکان تخصیص کارها به پروژه‌های در دسترس
 • امکان مشخص نمودن اولویت‌بندی
 • امکانات بخش اسکرام
 • امکان تشکیل و انتخاب تیم‌های پروژه
 • تهیه‌ی زمان‌بندی بر اساس پارامترهای اسکرام
 • دریافت پیش‌بینی حجم امتیاز کل Backlog محصول به عنوان ورودی
 • مشخص نمودن میزان سرعت (Velocity) تیم پروژه

ادامه در صفحه اختصاصی ماژول …

 • امکان اتصال به دستگاه ساعت زنی
 • امکان ثبت زمان روی اقلام کاری سطوح WBS پروژه یا روی اقلام کاری سازمانی
 • امکان ثبت اتوماتیک زمان شروع و توقف کار
 • یکپارچگی با سایر بخش ها از جمله ماژل مهندسی، ماژول خرید، ماژول مدیریت جلسات، بخش کنترل پروژه و …
 • امکان مدیریت میزان پیشرفت واقعی بر اساس زمان صرف شده
 • تمایز زمان مفید از زمان صرف شده و امکان گزارشات مجزا
 • امکان تعیین ساعات کاری متفاوت برای هر روز از سال، تعریف تعطیلات و .. امکان تعریف مرخصی ها، ماموریت ها و ..
 • امکان محاسبه ساعات اضافه کار پیش از شروع و پس از پایان زمان کاری و روزهای تعطیل، محاسبه کسر کار و مرخصی و … برای هر سازمان در گیر به صورت مجزا
 • مشاهده ی انواع گزارشات روزانه، ماهانه، سالانه و …
 • امکان تایید ساعت کاری اظهار شده ی کاربران توسط مدیران و سرپرستان
 • امکان پیوست فایل
 • ارایه ویجت گزارشات در داشبورد

ادامه در صفحه اختصاصی ماژول …

 • تعریف برنامه عملیاتی سالانه در 4 سطح بر اساس برنامه استراتژیک سازمان در فرایند داخلی سامانه
 • تعریف بدون محدودیت اسناد بالادستی و گزارشگیری نیل به آنها به با جزئیات (ماده، بند، تبصره و ..)
 • امکان تخصیص فعالیتهای برنامه به بازوهای اجرایی
 • امکان تعریف برنامه زمانبندی اجرا
 • امکان خوداظهاری فعالیتهای تخصیص یافته بوسیله بازوهای اجرایی در سطوح مختلف سازمانی
 • ارزیابی انطباق خوداظهاریهای صورت گرفته بوسیله واحدهای متناظر ذیسلاح بر اساس مستندات
 • امکان تعیین علل تاخیر و گزارشگیری از آنها بر اساس میزان تاثیر در انحراف از برنامه
 • امکان تبادل نظر بازوهای اجرایی جهت هم افزایی در روشهای اجرای برنامه های مشترک
 • امکان ارزیابی میدانی و تعیین تیمهای بازرسی
 • ارائه گزارشات در سطوح سازمان و برنامه عملیاتی از بالاترین سطح تا جزئی ترین سطوح به صورت (Drill-Through)
 • امکان موجه کردن دلایل بازوها برای انحراف و حذف موارد موجه در زمان گزارش گیری
 • امکان تعریف برنامه اختصاصی در زیر مجموعه ها
 • ثبت و گزارشگیری تمامی اجزاء فرایند و تاریخچه
 • کدگذاری اتوماتیک سطوح برنامه عملیاتی
 • امکان برچسب گذاری دلخواه و گزارش گیری از موارد با برچسب خاص
 • ارائه گزارشات ارزیابان
 • امکان تعریف و گزارشگیری از دستگاههای همکار
 • ثبت بودجه مصوب و تخصیص یافته و ثبت هزینه ها و ارائه انواع گزارشات مقایسه ای

ادامه در صفحه اختصاصی ماژول …

توضیحات کلی

 • امکان تعریف انواع پارامتر از لحاظ سیستمی (جمع آوری اطلاعات اتوماتیک از سامانه های دیگر) و غیر سیستمی (جمعی آوری اطلاعات در سامانه)
 • تعریف دوره های پایش دلخواه برای پارامترها
 • امکان الصاق شناسنامه و فایلهای راهنما برای هر پارامتر به صورت مجزا
 • امکان تعریف روشهای ورود اطلاعات و سطوح مختلف شامل
 • تک انتخابی
 • چند انتخابی با امکان تعیین امتیاز هر انتخاب
 • ورود امتیاز به صورت مستقیم
 • ورود عدد و محاسبه امتیاز بر اساس عدد وارد شده
 • تعریف شاخصها با ترکیب چند پارامتر بواسطه فرمول
 • امکان تعریف شاخصها به صورت بیشتر بهتر/کمتر بهتر
 • امکان دریافت انواع گزارشات ترکیبی سازمانی و فردی
 • امکان یکپارچگی با ماژولهای برنامه عملیاتی، تایم شیت، چابک و مدیریت پروژه برای دریافت گزارشات یکپارچه و تجمیعی از وضعیت بخشهای مختلف سازمان و پرسنل و تشکیل انواع کارنامه های دوره ای.

ارزیابی سازمانی

 • امکان برش پارامترهای ارزیابی عملکرد سازمانی به بازوهای اجرایی
 • برنامه ریزی نیل به اهداف و بهبود شاخصها در سطح بازوهای اجرایی
 • کارتابل خوداظهاری و ارزیابی پارامترهای سازمانی بر اساس برش بندی
 • امکان دریافت انواع گزارش های پیشرفتی و مقایسه ای

ارزیابی فردی

 • امکان تعریف مشاغل و گروه مشاغل
 • ارتباط پارامترهای ارزیابی برای هر شغل و یا گروه شغلی
 • ثبت توافقنامه همکاری بر اساس پارامترهای ارزیابی
 • خوداظهاری پارامترهای بوسیله پرسنل بر اساس آخرین توافقنامه در بازه های تعیین شده برای هر پارامتر
 • ارزیابی خوداظهاری صورت گرفته بوسیله مدیران سازمانی

ادامه در صفحه اختصاصی ماژول …

 • جمع آوری تمامی اطلاعات موجود در نرم افزار در انباره ی داده
 • امکان تجمیع اطلاعات پروژه با سایر اطلاعات موجود در سازمان جهت تهیه گزارشات مورد نیاز
 • امکان ایجاد انواع گزارشات با استفاده از ابعاد و اندازه ها
 • امکان ساخت گزارشات بیش از دو بعد
 • امکان ذخیره گزارشات و دسترسی دادن به کاربران مختلف (کاربر هر بار با یک کلیک گزارش را به صورت به روز و زنده مشاهده خواهد نمود)
 • امکان ایجاد ویجت در داشبورد با استفاده از گزارشات ساخته شده در ماژول هوش تجاری
 • ارایه نمودار متناسب با گزارشات در داشبورد

ادامه در صفحه اختصاصی ماژول …

 • ارسال پیام در هنگام رخدادهای سامانه بر اساس تنظیمات (مانند ورود کار به کارتابل افراد)
 • ارسال پیام بر اساس محاسبات و KPI های تنظیم شده (مانند انحراف درصد پیشرفت واقعی بیش از 20 درصد از برنامه ای)
 • امکان ارسال پیام از طریق SMS، اتوماسیون اداری، پیام داخلی، پیامرسان ها، ایمیل
 • امکان تهیه و تدوین متن پیام توسط کاربر
 • انتخاب نقش های سازمانی و پروژه ای که پیام به آن ها ارسال می شود متناسب با پیام ارسالی
 • امکان هشدار شرایط خاص و بحرانی در پروژه ها
 • ارایه ویجت گزارشات در داشبورد

ادامه در صفحه اختصاصی ماژول …

 • استفاده از انواع تقویم هاس شمسی و میلادی
 • تعریف عنوان و موضوع جلسه، تاریخ و زمان دقیق شروع و پایان
 • کد گذاری جلسه
 • تخصیص و اشغال اتاق جلسه جهت جلوگیری از همزمانی
 • ارسال ایمیل در زمان ایجاد و تغییر جلسه به مدعوین با امکان ثبت در کلندرهای استاندارد نظیرgoogle یا outlook
 • انتخاب پروژه مرتبط با جلسه
 • امکان تکرار جلسه به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه
 • مدیریت زمانی شرکت کنندگان جهت جلوگیری از همزمانی جلسه با سایر جلسات افراد
 • مدیریت صورتجلسات به صورت بند به بند، مشخص کردن مسئول اجرا گردش در کارتابل افراد و میزان پیشرفت جلسه
 • امکان پیوست انواع فایل به جلسه و صورتجلسات
 • امکان ارتباط با تایم شیت و ثبت زمان برای بندهای صورت جلسه و ..
 • امکان به اشتراک گذاری تقویم جلسات با سایر کاربران
 • امکان مشاهده تقویم جلسات سایر کاربرانی که به یک کاربر دسترسی مشاهده داده اند
 • امکان اضافه شدن فیلدهای اختصاصی توسط کاربر
 • ارایه ویجت گزارشات در داشبورد

ادامه در صفحه اختصاصی ماژول …

 • امکان ارتباط به صورت صوتی یا تصویری
 • تکنولوژی بکارگرفته شده مستقل از پهنای باند سرور بوده و ارتباط نقطه به نقطه برقرار میشود
 • تطبیق خودکار صورت و تصویر با وضعیت کیفیت ارتباط
 • بدون نیاز به انتقال به هیچ نوع سیستم و یا نصب نرم افزارهای جانبی
 • امکان بکارگیری در تمامی مرورگرهای معتبر ارائه شده از سال 2018 به بعد

ادامه در صفحه اختصاصی ماژول …

 • امکان بررسی وضعیت تسک‌های کانبان بورد
 • امکان ثبت و تایید تایم‌شیت
 • امکان مشاهده و ست کردن جلسات
 • امکان استفاده از ماژول چت
 • مشاهد‌ی داشبورد عمومی و داشبورد پروژه
 • ثبت پیشرفت روی فعالیت‌ها
 • مشاهده‌ی چرخه‌های موجود در پروژه

ادامه در صفحه اختصاصی ماژول …

قابلیت های نرم افزار IPMP

قابلیت های نرم افزار IPMP

چند ارزی، چند زبانی، چند تقویمی
چند ارزی، چند زبانی، چند تقویمی
بدون محدودیت کاربر و پروژه
دارای کواهی امنیت و تست نفوذ
دارای کواهی امنیت و تست نفوذ
قابلیت سفارشی سازی
بومی، ایرانی و دانش‌بنیان
بومی، ایرانی و دانش‌بنیان
تحت وب و ریسپانسیو
تحت وب و ریسپانسیو
پمباک، پرینس، چابک
پمباک، پرینس، چابک
چرا

نرم افزار مدیریت پروژه IPMP؟

شرکت ها و سازمان های بزرگی که به ما اعتماد کردند

سازگاری کامل

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین IPMP در زمینه ارتباط با نرم افزارهای دیگر بسیار غنی می‌باشد. در این زمینه IPMP امکان دریافت اطلاعات از تمامی نرم افزارهای کنترل پروژه را دارا بوده و به فرمت‌های مختلفی که در تمامی آنها قابل استفاده است، خروجی می‌دهد:

لوگو IPMP
کپی رایت © 2021 طراحی و پیاده سازی توسط شرکت ایده ورزان سیستم

تماس با ما

تهران، خیابان خرمشهر، تفاطع خیابان صابونچی، پلاک 121، شرکت ایده ورزان

 

کدپستی: 1533857316

تلفن و فکس : (10 خط)9127 9107 – 021

ایمیل: info@ipmp.ir

روزهای کاری و تعطیلات

روزها و ساعات کاری:

شنبه تا چهارشنبه

9:00 تا 17:30

 

روزهای تعطیل:

پنجشنبه، جمعه و روزهای تعطیل رسمی

ما را دنبال کنید

Call Now Button