سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه یا PMIS چیست؟

//سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه یا PMIS چیست؟

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه یا PMIS، نرم افزار تحت وب پروژ های سازمانی، داشبور پروژه ها، پرتال مدیریت سبد پروژه ها و … الفاظی هستند که ممکن است برای چنین سیستمهایی به کار روند. اما صورت مسئله در اغلب موارد مشابه است.

  1. سازمانی پروژه محور که ستون فقرات چرخه درآمدش از اجرای پروژه هاست تصمیم گرفته با کیفیت بیشتری به نظارت پروژه هایش بپردازد.
  2. پروژه ای بزرگ به تعداد کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در سطوح مختلف که با چالش مدیریت بهینه اطلاعات پروژه و ارتباط بین سازمانی مواجه است.
  3. سازمانی که به علت تنوع، تعداد بسیار زیاد، پراکندگی جغرافیایی، پیچیدگی و یا هر علت دیگری نیاز به ابزاری برای تجمیع و تحلیل اطلاعات پروژه و همچنین گریس کاری چرخش اطلاعات در پروژه دارد.

 

در تمامی این موارد سازمانها اغلب دارای ابزارهای متعدد برای کنترل پروژه هستند. اما مشکل اینجاست که ابزارهای کنترل پروژه در بسیار از اوقات با ابزارهای مدیریت پروژه اشتباه گرفته میشوند.

ابزارهایی که بتوانند این نیازها را پوشش دهند اغلب حیطه ای فراتر از ابزارهای رایج کنترل پروژه که در غالب نرم افزارهایی مثل پریماورا، مایکروسافت پراجکت و حتی اکسل را پوشش میدهند.

این سیستمها عموما تحت نام کلی سیستمهای مدیریت اطلاعات پروژه یا PMIS (Project Management Information System) قرار میگیرند. سیستمهای امروزی مدیریت پروژه غالبا دارای حداقل مشخصات ذیل هستند

  1. تحت وب بودن
  2. قابلیت سفارشی سازی به ازای سازمان و کاربر (با مداخله شرکت توسعه دهنده و یا بدون مداخله آن)
  3. ارائه داشبوردهای قابل سفارشی سازی با امکان Drill Throw (امکان ریز شدن سطح به سطح در اطلاعات کلی تر)
  4. ارتباط با ابزارهای کنترل پروژه نظیر پریماورا، پراجکت و اکسل
  5. چند پروژه ای بودن و امکان مدیریت سبد پروژه ها
  6. مدیریت حوزه های مختلف دانش مدیریت پروژه (امانت گرفته شده از PMBOK) نظیر، زمان، محدوده، هزینه، ریسک و … به همراه موارد عمومی تری مانند مدیریت انواع منابع

 

بعلاوه برای بسیاری از سیستمهای مدیریت پروژه امروزی برای انواع خاصی از پروژه ها نظیر پروژه های EPC امکانات ویژه ای ارائه میکنند.

از کاربردی ترین سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه میتوان به نرم افزار مدیریت پروژه IPMP اشاره کرد. که با ماژول های متنوع توانسته نیاز اکثر صنایع را پوشش دهد.

1398-4-24 18:00:11 +00:00

درباره نویسنده:

دیدگاه خود را بنویسید