مهدی زنداکبری

PMIS چیست

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه یا PMIS چیست؟

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه یا PMIS، نرم افزار تحت وب پروژه‌های سازمانی، داشبور پروژه‌ها، پرتال مدیریت سبد پروژه‌ها و … الفاظی هستند که ممکن است برای چنین سیستم‌هایی به کار روند. اما صورت مسئله در اغلب موارد مشابه است: سازمانی پروژه محور که ستون فقرات چرخه درآمدش از اجرای پروژه هاست تصمیم گرفته با …

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه یا PMIS چیست؟ ادامه »

PMS چیست

سیستم مدیریت پروژه یا PMS چیست؟

توجه: سیستم مدیریت پروژه یک نرم افزار نیست. بلکه مجموعه ای از رویه های سازمان در راستای اجرای پروژه است. کلمه “سیستم” دو تعریف مجزا دارد: مجموعه اصول و رویه هایی که چگونگی انجام کار را نشان می دهد. مجموعه ای از قطعات که یک مجموعه کامل را تشکیل می دهند. بنابراین بسته به این …

سیستم مدیریت پروژه یا PMS چیست؟ ادامه »

انتخاب روش اجرا: مدیریت پروژه چابک در مقابل مدیریت پروژه سنتی و تاثیر بر PMIS

نویسنده: مهدی زنداکبری 1- مقدمه از حدود 15 سال پیش روش مدیریت پروژه چابک (Agile) به عنوان روشی موثر جهت راهبری عدم قطعیت در پروژه های امروزی توجه زیادی را به خود جلب کرده است و امروزه به عنوان نوعی استاندارد اجرای پروژه شناخته میشود. اما اینکه تا چه حد از این متدولوژی میتوان در …

انتخاب روش اجرا: مدیریت پروژه چابک در مقابل مدیریت پروژه سنتی و تاثیر بر PMIS ادامه »

تطابق IPMP با استاندارد PMBOK

تطابق IPMP با استاندارد PMBOK

هر چند در زمان طراحی IPMP استانداردهای مربوط به حوزه مدیریت پروژه خصوصا PMBOK مد نظر قرار گرفته اند، اما IPMP هیچکاه ادعای تطابق مطلق با رویه های جزئی PMBOK را ندارد. به طور کلی باید گفت توسعه IPMP بر اساس تجربیات گروه توسعه و مشاوران در پروژه های داخلی خصوصا در حوزه نفت و …

تطابق IPMP با استاندارد PMBOK ادامه »