آموزش دفتر مدیریت پروژه PMO – جلسه دوم: مدل کارکردی دفتر مدیریت پروژه / مهندس سید مسعود سیدی مطلق

درس قبل: انواع دفتر مدیریت پروژه و سطوح شایستگی

در بخش اول مبحث «دفتر مدیریت پروژه» در خصوص انواع دفتر مدیریت پروژه بر اساس درجه کنترل و همچنین سطوح پنجگانه شایستگی دفتر مدیریت پروژه، صفحاتی را ارائه نمودیم. مطرح شد که دفتر مدیریت پروژه به سه نوع پشتیبان، کنترل کننده و هدایت کننده تقسیم می­شوند. در نوع پشتیبان درجه کنترل نسبت به پروژه­ها در سطح پایینی قرار دارد. در نوع کنترل کننده درجه کنترل نسبت به پروژه­ها در سطح متوسطی قرار دارد و در نوع هدایت­کننده درجه کنترل نسبت به پروژه­ها در سطح بالایی قرار دارد.

در ادامه، سطوح شایستگی دفتر مدیریت پروژه در 5 سطحِ دفتر پروژه، PMOمقدماتی، PMO استاندارد، PMO پیشرفته و مرکز تعالی تشریح شد و ویژگیهای هر یک از سطوح و الزامات آن و چگونگی دستیابی به هر یک از مراحل مختلف توضیح داده شد.

همانطور که می­دانیم بایستی عمق و وسعت مسئولیت عملکردی دفتر مدیریت پروژه، با آنچه که در سازمان متبوع مورد نیاز می­باشد در تناسب باشد. این تناسب از طریق دو رویکرد اساسی محقق می­گردد: رویکرد نخست «مراحل پنجگانه­ ی سطوح شایستگی دفتر میدیریت پروژه» می­باشد که به آن اشاره شد و رویکرد دوم «مدل کارکردی دفتر مدیریت پروژه» است که شامل 20 فاکتور می­باشد و در این نوشتار نگاهی کلی به این مدل و کارکردهای 20 گانه آن در هندبوک دفتر مدیریت پروژه خواهیم داشت و به توضیح مختصر هر یک می­پردازیم تا ان شاءالله در آینده به تفصیل، هر یک از این فاکتورها را تشریح نماییم.

دانلود جزوه جلسه دوم 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *