احسان بستان دوست

بهترین نرم افزار مدیریت پروژه

بهترین نرم افزارهای مدیریت پروژه در سال 2019

مقدمه در دنیای امروز با پیچیدگی هایی که با آن درگیر هستیم، فناوری اطلاعات نقش عمده ای در کاهش این پیچیدگی ها بر عهده دارد. در این اوضاع و احوال بالتبع سازمان ها نیز با پیچیدگی های متنوعی مواجه هستند. از این رو بسیاری از سازمان ها برای رفع این پیچیدگی ها دست به دامن …

بهترین نرم افزارهای مدیریت پروژه در سال 2019 ادامه »

WBS چیست

ساختار شکست کار یا WBS چیست؟

ساختار شکست کار (WBS) یکی از گام‌های اولیه و یکی از خروجی‌های کلیدی پروژه است که کار تیم را به بخشهای قابل کنترل سازماندهی می‌کند. در واقع ساختار شکست کار عامل اصلی خارج نشدن پروژه از ریل گذاری اولیه است. کارکرد WBS بر اصل تقسیم کارهای بزرگ به اجزای کوچکتر استوار است. این تقسیم به …

ساختار شکست کار یا WBS چیست؟ ادامه »

مدیریت پروژه سازمانی یا EPM چیست

مدیریت پروژه سازمانی یا EPM چیست؟

هر چند مدیریت پروژه سازمانی (Enterprise Project Management) یا EPM، در واقع واژه ای فراتر از بحث سیستم های اطلاعاتی است، اما امروزه این واژه اغلب متناظر با سیستمهای اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) ای است که میتوانند در سطح یک سازمان به صورت یکپارچه مدیریت تمامی پروژه های سازمان را تسهیل نمایند. با این وجود …

مدیریت پروژه سازمانی یا EPM چیست؟ ادامه »

انتخاب نرم افزار مدیریت پروژه مناسب

انتخاب ابزار مناسب برای مدیریت پروژه همواره جزو دغدغه های اصلی سازمان های پروژه محور بوده است. بنابراین دانستن اینکه دقیقاً چه معیارهای را باید برای این کار در نظر گرفت و چگونه باید هر کدام از معیار را اندازه گرفت بسیار حائز اهمیت است. گرچه هر سازمانی برای این امر راه روش خود را …

انتخاب نرم افزار مدیریت پروژه مناسب ادامه »