ارکان چابک

چگونه اسکرام به ارکان چابک مرتبط شده است؟

ارکان چابک

ارکان چابک برخی از فلسفه های اساسی چابک را شرح میدهد، که یکی از آنها اولویت برای کنترل فرآیند تجربی است _ که معتقد است دانش برگرفته از تجربه است و تصمیم گیری بر اساس آنچه شناخته شده، استوار است

اسکرام نیز یک فرآیند تجربی بر اساس پایش ، سازگاری و شفافیت است.

اسکرام و ارکان چابک

ارکان چابک همچنین به اهمیت افراد، محصولات، بازخورد، و پاسخگویی به تغییرات می پردازد.

اسکرام با ارکان چابک مطابقت دارد، چرا که آنها اجزای اصلی اسکرام هستند. تحویل محصول در هر اسپرینت، پایش و سازگاری روزانه و اعتماد به تیم از اجزای اصلی اسکرام است. اسکرام از سال 1993 میلادی تغییرات بسیاری داشته است. اسکرام مدرن، که امروز میشناسیم از ارکان چابک پشتیبانی میکند و آنها را به واقعیت تبدیل می کند.

اسکرام یک چارچوب چابک است و به همین ترتیب ، با ارزش های ارکان چابک سازگار است:

افراد و تعاملاتشان بر فرآیندها و ابزار ارجحیت دارد:

اسکرام دارای رویکرد تیم محور برای تحویل ارزش به صاحبان کسب و کار می باشد. اعضای تیم برای دستیابی به هدف مشترک تجاری با یکدیگر همکاری می کنند. چارچوب اسکرام تعامل مؤثر میان اعضای تیم را تقویت می کند تا تیم بتواند ارزش را به صاحبان کسب و کار تحویل دهد

کار کردن محصول (نرم افزار) بر اسناد مفهومی و جامع ارجحیت دارد

اسکرام به یک محصول در حال رشد و کارآمد به عنوان نتیجه ی اصلی هر اسپرینت نیاز دارد، هرگونه فعالیتی در طول اسپرینت صورت می گیرد، با تمرکز بر ایجاد محصول در حال رشد است. رشد انجام شده روی محصول ممکن است هنوز عملکرد کافی را برای صاحب کسب و کار در تصمیم به تحویل آن نداشته باشد ، اما وظیفه ی تیم اطمینان یافتن از انطباق عملکرد موجود با کیفیت قابل تحویل (مورد انتظار صاحب کسب کار) است.

مشارکت با مشتری در فرآیند نوسعه بر مذاکرات قراردادی ارجحیت دارد

چارچوب اسکرام به گونه ای طراحی شده است که همکاری را تقویت و تسهیل نماید. اعضای تیم برای یافتن بهترین راه در جهت ساخت و تحویل نرم افزار و یا سایر تحویل شدنی ها به صاحبان کسب و کار، با یکدیگر همکاری می کنند. تیم، به ویژه مالک محصول، با ذینفعان برای پایش و انطباق چشم انداز محصول همکاری میکنند، بنابراین محصول ایجاد شده در ارزشمندترین حالت خود خواهد بود.

پاسخگویی به تغییرات، به پیروی دقیق از برنامه ارجحیت دارد

تیمهای اسکرام به صورت تکرارشونده برنامه ریزی می کنند. برای مبتدیان، آنها اسپرینت فعلی را برنامه ریزی می‌کنند. علاوه بر آن، بسیاری از تیم ها برنامه های بلند مدت دارند، مانند برنامه های انتشار و نقشه راه محصول. این برنامه ها به تیم و صاحبان کسب و کار در تصمیگیری کمک میکند. با این حال، هدف تیم پیروی کورکورانه از برنامه نیست، بلکه هدف ایجاد ارزش و پذیرفتن تغییرات است. در اصل، فرآیند تفکر و ایده های لازم برای برنامه ریزی بسیار مهم تر از خود برنامه است.

برنامه ای که در مراحل اولیه ایجاد شده است، بر اساس اطلاعات کمتری نسبت به آنچه در آینده به دست خواهد آمد، میباشد؛ بنابراین طبیعتاً ممکن است بهترین برنامه نباشد. هنگامی که اطلاعات جدیدی به دست می آید، تیم لیست محصول را به روز رسانی می کند. و این بدان معناست که مسیر محصول احتمالا تغییر خواهد کرد. این برنامه ریزی مداوم شانس موفقیت تیم را بهبود می بخشد زیرا دانش جدیدی را در این تجربه قرار می دهد.

تیم اسکرام پیوسته پاسخگوی تغییرات است، بنابراین بهترین خروجی ممکن حاصل می شود. اسکرام را می توان چارچوبی از حلقه های بازخورد توصیف کرد، که به تیم اجازه می دهد دائماً پایش و سازگاری داشته باشند تا محصول حداکثر ارزش را داشته باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *