آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه نوزدهم: مدیریت برون سپاری در فاز مهندسی / مهندس سید مسعود سیدی مطلق

درس قبل: مدیریت تغییرات فاز مهندسی

در جلسه گذشته در خصوص مدیریت تغییرات در فاز مهندسی صحبت شد و فرایند، فرمها، مصادیق تغییر در فاز مهندسی، مدیریت ادعا و نقش PMIS ها در مدیریت تغییر در پروژه ها را به اختصار تشریح کردیم.

در این جلسه می­خواهیم بررسی کنیم در صورتیکه در پروژه مهندسی، برون سپاری صورت پذیرد چگونه آن را مدیریت نموده و از یک سو مناسبات بین خود و پیمانکار فرعی و از سویی دیگر مناسبات بین خود و کارفرما را به صورت بهینه مدیریت نماییم.

منظور از برون­سپاری واگذاری بخش یا بخشهایی از پروژه از یک یا چند دیسیپلین مهندسی است به مجموعه و شرکتی خارج از سازمان که طی قراردادی مشخص، بخشی از محدوده کاری خود با کارفرما را به او می سپاریم. با این کار عملاً نیروی شرکت بیرونی را به مجموعه خود اضافه نموده ایم و توانمندی خود را افزایش داده­ایم.

اینکه در چه شرایطی بهتر است برون­سپاری صورت بگیرد و در چه شرایطی نه، موضوع این جلسه آموزشی نمی­باشد ولیکن می­دانیم یکی از راهکارهای مدیریت منابع پروژه، برون­سپاری کارها و مدیریت صحیح آن می­باشد. در این جلسه برآنیم تا در راستای مدیریت صحیح و بهینه برون سپاری در پروژه­های مهندسی، ساز و کار فیمابین پیمانکار فرعی، پیمانکار اصلی و کارفرما را با رویکرد مدیریت اسناد و مدارک مهندسی بررسی نماییم. در ابتدا فرض را بر آن می نهیم که در شرکتی به عنوان پیمانکار اصلی که نقش طراحی و مهندسی را عهده­دار می­باشد و تولید مدارک مهندسی را در دستور کار خود دارد در حال تصمیم­گیری و تدوین مناسبات می­باشیم و بخش یا بخشهایی از پروژه را در یک یا چند دیسیپلین به پیمانکاران مهندسی بیرون از سازمان، برون سپاری نموده­ایم. و در ادامه فرض می­کنیم که به عنوان مشاور کارفرما با نقش مشاوره و بازبینی مدارک مهندسی مترصدِ برون­سپاری خدمات بازبینی در یک یا چند دیسیپلین می­باشیم.

دانلود جلسه نوزدهم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *