مدیریت پروژه از راه دور در عصر کرونا: 6 نکته در مدیریت تیمهای توزیع شده

1-تعیین شفاف انتظارات در هنگام انتقال کسب و کار به دورکاری ، مدیران باید اولویت های خود را در زمینه ایجاد دستورالعمل ها و انتظارات روشن در اولویت قرار دهند. بیشتر تیم ها از گروه متنوعی از افراد تشکیل شده اند. برخی از کارمندان ممکن است تجربه کار از راه دور را داشته باشند ، …

مدیریت پروژه از راه دور در عصر کرونا: 6 نکته در مدیریت تیمهای توزیع شده ادامه »