حمیدرضا پیراوی ونک

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه ششم: اصلاح مدارک مهندسی/ مهندس سید مسعود سیدی مطلق

درس قبل: مرسوله صادره در جلسه قبل در خصوص مرسوله صادره توضیحات نسبتاً مفصلی ارائه شد که از طریق این برگه، مدرک مهندسی به دست کارفرما و یا مشاور ِکارفرما خواهد رسید که یکی از اطلاعات مندرج در برگه مرسوله صادره، شماره کامنت شیت یا برگه اظهار نظر کارفرما می باشد. همانطور که قبلاً توضیح …

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه ششم: اصلاح مدارک مهندسی/ مهندس سید مسعود سیدی مطلق ادامه »

مدیریت پروژه از راه دور در عصر کرونا: 6 نکته در مدیریت تیمهای توزیع شده

1-تعیین شفاف انتظارات در هنگام انتقال کسب و کار به دورکاری ، مدیران باید اولویت های خود را در زمینه ایجاد دستورالعمل ها و انتظارات روشن در اولویت قرار دهند. بیشتر تیم ها از گروه متنوعی از افراد تشکیل شده اند. برخی از کارمندان ممکن است تجربه کار از راه دور را داشته باشند ، …

مدیریت پروژه از راه دور در عصر کرونا: 6 نکته در مدیریت تیمهای توزیع شده ادامه »