ساعت کاری ما در «شرکت ایده ورزان» شنبه تا چهار شنبه 9:00 تا 17:30| 9127 9107 021

sm.motlagh

خانه/سید مسعود

درباره سید مسعود

This author has not yet filled in any details.
So far سید مسعود has created 19 blog entries.

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه نهم: شماره گذاری مدارک مهندسی پروژه / مهندس سید مسعود سیدی مطلق

1400/1/7 12:42:54

درس قبل: اقلام قابل تحویل در فاز مهندسی پروژه در جلسه قبل به تشریح

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه نهم: شماره گذاری مدارک مهندسی پروژه / مهندس سید مسعود سیدی مطلق1400/1/7 12:42:54

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه هشتم: اقلام قابل تحویل در فاز مهندسی پروژه/ مهندس سید مسعود سیدی مطلق

1400/1/7 12:42:33

درس قبل : محاسبه پیشرفت فاز مهندسی پروژه مقدمه: در جلسه قبل به چگونگی

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه هشتم: اقلام قابل تحویل در فاز مهندسی پروژه/ مهندس سید مسعود سیدی مطلق1400/1/7 12:42:33

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه هفتم: محاسبه پیشرفت فاز مهندسی پروژه/ مهندس سید مسعود سیدی مطلق

1400/1/7 12:41:17

درس قبل: اصلاح مدارک مهندسی در جلسه قبل در خصوص اصلاح مدارک مهندسی و

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه هفتم: محاسبه پیشرفت فاز مهندسی پروژه/ مهندس سید مسعود سیدی مطلق1400/1/7 12:41:17

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه ششم: اصلاح مدارک مهندسی/ مهندس سید مسعود سیدی مطلق

1400/1/7 12:40:54

درس قبل: مرسوله صادره در جلسه قبل در خصوص مرسوله صادره توضیحات نسبتاً مفصلی

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه ششم: اصلاح مدارک مهندسی/ مهندس سید مسعود سیدی مطلق1400/1/7 12:40:54

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه پنجم: مرسوله صادره/ مهندس سید مسعود سیدی مطلق

1400/1/7 12:40:43

درس قبل: دورگردانی بین دیسیپلینی همانطور که طی جلسات گذشته مطرح شد پس از

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه پنجم: مرسوله صادره/ مهندس سید مسعود سیدی مطلق1400/1/7 12:40:43

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه چهارم: دورگردانی بین دیسیپلینی/ مهندس سید مسعود سیدی مطلق

1400/1/7 12:40:06

درس قبل: کنترل ورودی طراحی در جلسه دوم آموزش کنترل مدارک مهندسی به مبحث

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه چهارم: دورگردانی بین دیسیپلینی/ مهندس سید مسعود سیدی مطلق1400/1/7 12:40:06

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه سوم: کنترل ورودی طراحی / مهندس سید مسعود سیدی مطلق

1400/1/7 12:38:48

درس قبل: ترانسمیتال داخلی معمولا در سازمانهای پروژه محور در بخش مهندسی برای اینکه

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه سوم: کنترل ورودی طراحی / مهندس سید مسعود سیدی مطلق1400/1/7 12:38:48

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه دوم: ترانسمیتال داخلی / مهندس سید مسعود سیدی مطلق

1400/1/7 12:38:28

در درس قبل، تعریف برگه مرسوله یا ترانسمیتال به صورت زیر ارائه شد: ترانسمیتال

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه دوم: ترانسمیتال داخلی / مهندس سید مسعود سیدی مطلق1400/1/7 12:38:28

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه اول: معرفی مرکز کنترل مدارک و کارشناس کنترل مدارک پروژه / مهندس سید مسعود سیدی مطلق

1400/1/21 14:57:00

مرکز اسناد پروژه (Document Control Center - DCC) جزئی از ارکان نوین بسیاری از

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه اول: معرفی مرکز کنترل مدارک و کارشناس کنترل مدارک پروژه / مهندس سید مسعود سیدی مطلق1400/1/21 14:57:00