آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه هفدهم: مدیریت تأخیرات فاز مهندسی / مهندس سید مسعود سیدی مطلق

درس قبل: مهندسی ساخت پروژه

طی دو جلسه اخیر به سرفصلهای مهندسی خرید و مهندسی ساخت پرداختیم که طی آن جلسات به ارتباطات بین فاز مهندسی با فازهای خرید و ساخت به تفصیل پرداخته شد به عبارتی فعالیتهای در حال انجام در مهندسی که متأثر از فازهای خرید و ساخت می­باشند و همچنین فعالیتهایی که مقدمه و یا پیش­نیازی برای تحقق فعالیتهای فازهای خرید و ساخت می­باشند در دو جلسه گذشته تشریح شد.

همانطور که می­دانیم فاز مهندسی به عنوان آغازین فاز پروژه به نوعی تأثیرگذارترین فاز بر سرعت انجام فعالیتهای پروژه می­باشد. اهمیت کنترل ورودیهای طراحی، لزوم در نظر گرفتن اولویتها، کفایت الزامات طراحی در تأیید مدارک مهندسی، مدیریت فرایند IDC، تداخلات بین دیسیپلینی، مدیریت تغییرات مهندسی، مدیریت محدوده کاری، تحقق پیش­نیاز فعالیتهای سایر فازها در فاز مهندسی، بهره­گیری از سامانه مدیریت اسناد مهندسی(EDMS) به منظور ثبت و درج دقیق اطلاعات مدارک مهندسی، مدیریت ادعا به لحاظ زمانی و هزینه­ای و استخراج موارد خارج از قصور پیمانکار از جمله مواردی است که در مدیریت تأخیرات فاز مهندسی پروژه حائز اهمیت می باشد و در این جلسه به صورت اجمالی و در محدوده مربوط به مدارک مهندسی به آن خواهیم پرداخت.

شاید بتوان چرایی پرداختن به مقوله تأخیرات مهندسی را در این جلسه از آموزش، نیاز به سیستم یکپارچه مدیریت اسناد و مدارک مهندسی یا همان EDMS دانست. EDMS ابزاری است که از طریق آن امکان مدیریت فاز مهندسی به صورت الکترونیکی مهیا می گردد و این ابزار می­تواند در تمام عوامل و علل تأخیرات به گونه­ای اثرگذار باشد که با استفاده صحیح، فرهنگ­سازی مناسب، فراگیری سازمانی، گزارشگیری مدیریتی، هشدارهای به موقع، واکنش به هنگام و بهره­ برداری معنادار از کار گروهی در بستر سامانه الکترونیکی به مدیریت صحیح فاز مهندسی تحقق بخشیده و از وقوع تأخیراتِ قابل اجتناب جلوگیری نماید.

دانلود جلسه هفدهم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *