درس قبل: گردش کار مدارک مهندسی پروژه (تولید مدارک)

در جلسه قبل به سرفصل گردش کار مدارک مهندسی پروژه (تولید مدارک) پرداختیم و از شروع طراحی و اطلاعات پیش­نیاز آن شروع نموده و تا اظهار نظر بر روی مدارک و صدور کامنت شیت و ریپلای شیت را به تفصیل تشریح نمودیم.

در این جلسه در ادامه مباحث جلسه قبل به تشریح فرایند بازبینی مدارک مهندسی در قالب گردش کار خواهیم پرداخت. از بین نقشهای مختلفی که یک شرکت مهندسیِ پروژه محور می تواند بپذیرد نقش بررسی مدارک مهندسی یا همان بازبینی طراحی در این جلسه در قالب گردش کار تشریح خواهد شد.

لذا در این جلسه­ی آموزشی، فرض بر این خواهد بود که یک شرکت مهندسی پروژه محور طی قراردادی از جانب کارفرما مأمور به بررسی مدارک مهندسی و بازبینی طراحی می­باشد و همچنین مبنای ساختار سازمانی را نیز، ماتریسی متعادل قرار می دهیم.

دانلود جلسه سیزدهم