امکانات داشبورد نرم افزار مدیریت پروژه IPMP

  • نمایش انواع گزارشات سازمانی و پروژه ای با استفاده از مدل ویجت محور
  • امکان افزودن انواع ویجت ها مانند وضعیت پروژه ها، نمودار جریان نقدی، نمودار S، نقشه پروژه ها، اخبار، مشکلات، عکسهای پروژه، دوربین پروژه، وضعیت ماشین آلات، وضعیت انبار و …
  • شخصی سازی بسیار ساده داشبورد بوسیله خود فرد به روش کشیدن و راها کردن ویجت ها، افزودن و حذف ویجتها
  • امکان تعیین چیدمان برای نمای کل پروژه های موجود قابل دسترس برای فرد و یا تک پروژه ها
  • امکان توسعه و ارائه انواع ویجتهای جدید مورد نیاز کارفرما
  • امکان تنظیم جداگانه هر ویجت برای نمایش آیتمهای مورد نیاز

نمونه داشبورد مدیریت پروژه
داشبود پروژه نرم افزار IPMP
داشبورد پروژه IPMP
محیط داشبورد پروژه