پیاده سازی و سفارشی سازی نرم افزار IPMP

پیاده سازی و استقرار بخش جدایی ناپذیر از سامانه مدیریت پروژه IPMP است. با توجه به اینکه سامانه، ماژولار است ابتدا لازم است نیازهای سازمان شناسایی شود و یک gap analysis بر این اساس انجام شده و ماژول ها به ترتیب مستقر شوند.
مراحل کلی استقرار به شرح زیر است:

  1. انجام تنظیمات اولیه
  2. شناسایی نیازهای سازمان
  3. انجام gap analysis
  4. پیاده سازی ماژول های آماده
  5. توسعه سفارشی بر اساس خروجی فازهای تحلیل

تجربه شرکت ایده ورزان در پیاده سازی موفق در سازمان های مختلف، فارغ از نوع و اندازه، احتمال پیاده سازی موفق PMIS را بسیار بالا می برد و همچنین پیاده سازی پایلوت، افراد سازمان را قادر به بهره برداری کامل از سامانه می-کند.