گردش اطلاعات پروژه یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های نرم افزار مدیریت پروژه است تا بوسیله آن بتواند مدیریت یکپارچگی و مدیریت ارتباطات را در ساختار پروژه جاری نماید. بر این اساس نرم‌افزار مدیریت پروژه IPMP از ماژولی جهت طراحی چرخه‌های کاری (Work Flow) بهره می‌برد. این ماژول امکان طراحی داینامیک چرخه کاری را فراهم می‌آورد. با استفاده از این بخش می‌توان تمامی اطلاعات پروژه را در کل تیم پروژه به چرخش در آورد و هر یک از اعضای تیم پروژه تنها اطلاعاتی که اجازه دسترسی به آن را دارند مشاهده نموده و در صورت لزوم تغییرات مورد نظر را بر روی آن اعمال نماید.

استفاده از چرخه‌های داینامیک باعث شناسایی نقاط گلوگاهی در سیستم می‌شود. در زیر برخی از ویژگی‌های این ماژول آورده شده است:

  • امکان تعریف نامحدود چرخه‌های کاری
  • امکان تعریف مراحل مختلف و نامحدود
  • امکان تعریف فرایند برگشتی در چرخه
  • امکان تخصیص نقش‌های متعدد به هر مرحله
  • امکان تعیین سطوح دسترسی هر نقش در هر مرحله
  • امکان تعریف دقیق سطوح مختلف دسترسی اعم از دیدن، ویرایش، حذف یا اضافه و …
  • امکان تخصیص چرخه‌های کاری به فعالیت‌های پروژه
  • امکان تخصیص چرخه کاری به مدارک پروژه
  • امکان تخصیص چرخه کاری به گزارشات پروژه