ویجت نقشه پروژه می‌تواند با اتصال به نقشه‌های ArcGIS یا Google این امکان را دارد تا موقعیت مکان اجرای پروژه را در داشبورد پروژه مشخص نماید. در این ویجت می‌توان با بزرگنمایی‌های متفاوت نقشه پروژه را مشاهده نمود. علاوه بر آن امکان انطباق نقشه‌های سه بعدی پروژه بر روی نقشه‌های ArcGIS نیز امکان پذیر می‌باشد.

ویجت نقشه پروژه