ویجت گالری تصاویر پروژه

/ویجت گالری تصاویر پروژه
ویجت گالری تصاویر پروژه1397-6-18 17:45:55 +00:00

این ویجت به ارائه و نمایش آخرین عکس‌های پروژه پرداخته و قابلیت تنظیم نحوه نمایش، تعداد عکس‌های قابل نمایش و اندازه نمایش عکس‌ها را ارائه می‌نماید. این ویجت نیز مانند سایر ویجت‌های قابلیت جابه‌جایی و تغییر اندازه را در داشبورد مدیریت پروژه دارد.