ویجت خلاصه وضعیت پروژه، تمامی آمار مربوط به فعالیت‌های پروژه و روز‌های باقی مانده تا پروژه را نمایش می‌دهد. در این ویجت که در تصاویر زیر نمایش داده شده است، اطلاعات مربوط به تعداد فعالیت‌های تاخیر یافته، فعالیت‌های بحرانی، فعالیت‌های هفته آینده و روزشماره پروژه را با کلیک نمودن بر روی هر یک از موارد می‌توان مشاهده نمود.


جزئیات پروژه