ویجت قراردادهای پروژه

/ویجت قراردادهای پروژه
ویجت قراردادهای پروژه1397-6-18 17:03:52 +00:00

ویجت قراردادها در نرم‌افزار مدیریت پروژه IPMP این امکان را فراهم می سازد تا کاربران لیستی جامع از قراردادهای پروژه را در صفحه داشبورد پروژه مشاهده نموده و از وضعیت هر کدام آگاهی یابند. این ویجت می‌تواند قراردادهای تاخیر یافته و یا قراردادهایی که وضعیت بحرانی دارند را نمایش دهد. عکس‌های زیر نشان‌دهنده ویجت قراردادها در داشبورد مدیریت پروژه مربوط به نرم افزار مدیریت پروژه می باشد.