ستون فقرات مدیریت پروژه، ساختار شکست کار یا همان WBS بوده و در کنار دو ضلع دیگر مدیریت پروژه که مدیریت زمان و مدیریت هزینه می باشند مثلث مدیریت پروژه را تشکیل می دهد. مدیریت محدوده پروژه این امکان را فراهم می‌آورد تا محدوده فعالیت‌های پروژه و خروجی پروژه تعیین گردیده و برای مدیریت کردن پروژه از آن استفاده شود. لزوم تعریف و مدیریت دقیق محدوده پروژه باعث افزایش اطمینان از خروجی مورد انتظار ذینفعان و اجرای موفقیت آمیز پروژه می‌گردد. در نرم افزار مدیریت پروژه IPMP امکاناتی تعبیه شده تا کاربران بتوانند به راحتی محدوده پروژه را تعریف، شناسایی و مدیریت نمایند.

در این بخش علاوه بر امکان تعریف شکست کار، امکان ورود آن از نرم‌افزارهای کنترل پروژه نیز فراهم شده است. در زیر برخی از قابلیت‌های نرم افزار به همراه تصاویر آن آورده شده است:

 • امکان تعریف نامحدود پروژه و زیر پروژه
 • امکان تعریف چند ساختار شکست کار برای یک پروژه
 • امکان تعریف چندین برنامه زمان بندی برای یک پروژه
 • گانت چارت آنلاین تحت وب
 • امکان تعریف گونه‌های اطلاعاتی متفاوت
 • امکان ارتباط دو طرفه با نرم‌افزارهای کنترل پروژه نظیر MSP و Primavera
 • تقویم شمسی و میلادی به طور همزمان
 • امکان تعریف روش‌های محاسبه زمان‌بندی
 • امکان تعریف تقویم پروژه
 • امکان مقایسه برنامه‌های مختلف پروژه
 • امکان ثبت اطلاعات برای یک WBS و دریافت گزارش از WBS دیگر
 • امکان تعریف چرخه‌های کاری برای هر فعالیت
 • نمودار پیشرفت پروژه S_Curve به صورت داینامیک

ماژول مدیریت محدوده
ماژول مدیریت محدوده IPMP