ماژول رهگیری خطوط لوله PTS به عنوان اولین ماژول تخصصی در این حوزه در كشور ارائه می‌شود. به طور خلاصه این ماژول یك سیستم یكپارچه به منظور رهگیری لوله‌ها و نقاط اتصال در پروژه‌های خطوط لوله به صورت Onshore و Offshore بوده كه با توجه به تعدد پروژه های خط لوله در كشور، جهت اجرای این پروژه ها سفارشی سازی شده است. این ماژول به همراه سایر بخش‌های نرم‌افزار مدیریت پروژه IPMP امکان دسترسی تمامی اطلاعات مربوط به پروژه‌های خط لوله را فراهم می‌آورد. در ادامه امکانات این ماژول آورده شده است:

  • مدیریت لیست لوله‌های ورودی و مرجوعی
  • امکان تعریف خط لوله Piggy Back
  • امکان تعریف تعداد ایستگاه‌ها
  • امکان تعریف تعداد پاس جوشکاری در هر ایستگاه
  • امکان تعریف شیفت‌های کاری
  • امکان تعریف و مدیریت جوشکاران به صورت نامحدود
  • امکان شناسایی جغرافیایی مکان مورد نظر
  • امکان ردیابی لوله‌ها و Joint ها به صورت یکپارچه
  • امکان استفاده از تبلت برای ورود اطلاعات

برای دریافت کاتالوگ نرم‌ افزار رهگیری خط لوله اینجا کلیک نمایید.