ابزار تنها یک ضلع از نظام مدیریت پروژه است

اهمیت تدوین استقرار و تقویت نظام جامع مدیریت پروژه در سازمانها و تاثیر آن بر مدیریت و کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت و سرعت اجرای پروژه ها سالهاست به امری بدیهی تبدیل شده است. اما اجرای این مهم فرآیند پیچیده، تکاملی و نسبتا دشوار است.

استقرار نظام مدیریت پروژه در سازمان نیاز به طراحی، تغییر و یا تقویت سه عنصر اصلی دارد. این عناصر عبارتند از فرآیند، ابزار و افراد-ساختار سازمانی.

موفقیت اجرای نظام مدیریت پروژه در صورتی متصور است که به هر سه ضلع به میزان لازم توجه شود. در بسیاری از پروژه های که با عنوان استقرار سامانه مدیریت پروژه شکل میگیرند، ایده ورزان در کنار خدمات نرم‎افزاری به ارائه مشاوره در حوزه مدیریت پروژه نیز میپردازد. لازم به ذکر است که حجم تیم حوزه مدیریت پروژه ما در حال حاضر از تیم توسعه و نرم افزار بیشتر است.

ایده ورزان با دارا بودن کارشناسان دارای سابقه طولانی در حوزه مدیریت پروژه در پروژه های بین المللی و بزرگ نفت و گاز، ساختمان، صنعت و معدن میتواند به بالابردن کیفیت اجرای این فرآیند تکاملی کمک نماید. بعلاوه ایده ورزان امکان اجرای پروژه هایی که به صورت کامل در رابطه با استقرار نظام مدیریت پروژه و یا دفتر PMO هستند را نیز داراست. برای اطلاعات بیشتر به صفحه ” استانداردسازی و راه اندازی PMO” مراجعه نمایید.