نرم‌افزار مدیریت پروژه IPMP به نحوی تولید شده است که هرگونه تغییراتی که به بنیان آن صدمه نزند قابل پیاده سازی می‌باشد. چراکه تنها راه سازمان‌ها برای استفاده از چنین نرم‌افزارهایی انطباق دوطرفه می‌باشد. پیاده سازی نرم افزار مدیریت پروژه IPMP باعث استاندارد سازی رویه‌های پروژه و سازمان خواهد شد، این درحالیست که برخی از پروژه‌ها و سازمان‌ها نمی‌توانند رویه‌های خود را به طور کامل تغییر دهند، لذا امکان شخصی سازی و اعمال تغییرات بسیار اهمیت دارد. در این راستا نرم‌افزار مدیریت پروژه IPMP این امکان را دارد تا هرگونه ماژول دیگری را برای رفع نیاز پروژه در آن ایجاد نمود و به طور یکپارچه با سایر ماژول‌ها ارتباط برقرار نماید.

بنابراین هر پروژه و سازمانی که از نرم افزار مدیریت پروژه IPMP استفاده می نماید، می‌تواند اقدام به سفارش ماژول‌های خاص برای خود داده تا علاوه بر امکانات بسیار زیاد نرم‌افزار، سایر نیازهای خود را نیز توسط این نرم‌افزار مرتفع نموده و وابستگی پروژه را به نرم‌افزارهای دیگر کم کند.