یکی از مهمترین مباحث در حوزه دانشی ارتباطات پروژه مدیریت جلسات پروژه است. مدیریت متمرکز فرآیند تعریف جلسه ایجاد دستورجلسه، دعوت از مدعوین، تعیین اتاق جلسات، تا بحث تدوین صورتجلسه و پیگیری بند به بند آن میتواند به بالارفتن ارزش جلسات در سازمان و پروژه کمک کند. ماژول مدیریت جلسات IPMP تمامی این امکانات را با راحتی کاربری بسیار بالا در اختیار سازمان و پروژه قرار میدهد.

مدیریت جلسات

از جمله امکانات این بخش میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • تعریف جلسات، شرکت کنندگان و دستور جلسات

مدیریت جلسات

 • امکان اتصال جلسه با پروژه

مدیریت جلسات

 • تعریف اتاق جلسات
 • ارسال پیامک جلسات
 • ورود اطلاعات صورتجلسات و تخصیص موارد جلسات
 • گزارش پیشرفت جلسات
 • امکان چک کردن تقویم کاری افراد
 • امکان پرینت صورتجلسه در سربرگ و ذخیره سازی در فولدر مستندات عمومی پروژه
 • امکان پیگیری از طریق کارتابل صورت جلسات
 • امکان ارسال آلرت ایمیلی، مدیریت پیش از جلسه، حین جلسه و پس از جلسه
 • اضافه کردن مستندات به جلسه
 • اضافه کردن مستندات به جلسه
 • امکان ارسال جلسه با استاندارد iCal
مدیریت جلسات

مدیریت جلسات