نرم افزار کنترل پروژه IPMP در زمینه ارتباط با نرم افزارهای دیگر بسیار غنی می‌باشد. در این زمینه IPMP امکان دریافت اطلاعات از تمامی نرم افزارهای کنترل پروژه را دارا بوده و به فرمت‌های مختلفی که در تمامی آنها قابل استفاده است، خروجی می‌دهد:

 1. ورودی زمانبندی، شکست کار، تقویم پروژه ، منابع و تخصیص آنها
 2. ورودی آیتم های اطلاعاتی
  • نرم افزار Excel با انعطاف‌پذیری کامل
 3. خروجی
  • خروجی WBS به فرمت فایلهای MPX (قابل خواندن بوسیله MSP، خروجی XML برای نرم افزارهای Primavera (PM XML)،MSP (MSPDI) و Planner (Planner XML) و فرمت XER نرم افزار Primavera
  • خروجی مستقیم به Primavera DB
  • خروجی مستقیم به Microsoft Project Server

ارتباط با سایر نرم افزار ها