ارتباط با نرم افزارهای کنترل پروژهIPMP در زمینه ارتباط با نرم افزارهای دیگر بسیار غنی می‌باشد. در این زمینه IPMP امکان دریافت اطلاعات از تمامی نرم افزارهای کنترل پروژه را دارا بوده و به فرمت‌های مختلفی که در تمامی آنها قابل استفاده است، خروجی می‌دهد:

 1. ورودی زمانبندی، شکست کار، تقویم پروژه ، منابع و تخصیص آنها
  • نرم افزار MS Project فرمت MPP و فرمتهای MPX و MSPDI
  • نرم افزار Primavera نسخه ۶ به بالا ،فرمت XER
  • نرم افزار متن باز Planner، فرمت XML
  • نرم افزار Timberline Precision Estimating، فرمت MPX
  • فرمت MPD خروجی گرفته شده از Microsoft Project Server
  • نرم افزار Power Project فرمتهای MDB و PP
  • ارتباط مستقیم با دیتابیس Primavera از روی شبکه با امکان اتصال به SQL Server و Oracle در تمامی نسخ
 2. ورودی آیتم های اطلاعاتی
  • نرم افزار Excel با انعطاف‌پذیری کامل
 3. خروجی
  • خروجی WBS به فرمت فایلهای MPX (قابل خواندن بوسیله MSP، خروجی XML برای نرم افزارهای Primavera (PM XML)،MSP (MSPDI) و Planner (Planner XML) و فرمت XER نرم افزار Primavera
  • خروجی مستقیم به Primavera DB
  • خروجی مستقیم به Microsoft Project Server