سه ضلع اصلی مثلث مدیریت پروژه، مدیریت زمان، مدیریت محدوده و مدیریت هزینه می‌باشد. قراردادن بخش مهمی از نرم‌افزار برای مدیریت هزینه نه تنها یک ضرورت است بلکه باعث ایجاد یکپارچگی در کل پروژه خواهد شد.
شکل مثلث هزینه ماژول مدیریت هزینه این امکان را فراهم می‌آورد تا بتوان برای پروژه برنامه ریزی هزینه انجام داد. در این بخش امکان تعریف و بودجه‌ریزی پروژه وجود داشته و به کاربران این امکان را می‌دهد تا بر اساس سطوح مختلف شکست کار پروژه بودجه‌ریزی نمایند. در لیست زیر سایر قابلیت‌های این ماژول آورده شده است:

 • تعریف برنامه هزینه یا بودجه‌ریزی پروژه
 • ثبت واقعی بودجه پروژه
 • ثبت برنامه دریافت‌های پروژه
 • ثبت واقعی دریافت‌های پروژه
 • محاسبه شاخصهای مربوط به مدیریت ارزش کسب شده (EV, SPI, CPI, SV, CV ,…)
 • تخصیص بودجه بر اساس CBS
 • ترسیم Cash Flow پروژه
 • مدیریت منابع

این ماژول با ارتباط با بخش‌های دیگر نرم افزار نظیر مدیریت قراردادها و پیمانکاران و مدیریت چرخه‌های کاری امکان رصد و رهگیری برنامه هزینه‌ای پروژه را فراهم می‌آورد. در بخش مدیریت هزینه تمامی منابع پروژه نیز قابل تعریف بوده و می‌توان در دو سطح برنامه و واقعی اقدام به تخصیص منابع برای پروژه نمود. از دیگر قابلیت‌هایی که در نرم‌افزار مدیریت پروژه IPMP قرارداده شده امکان دریافت برنامه ریزی منابع از نرم‌افزارهای کنترل پروژه نظیر MSP می‌باشد. در این روش در صورتیکه تعریف و تخصیص منابع در فایل MSP صورت گرفته باشد، می‌توان همان منابع را وارد نرم‌افزار IPMP نمود و در آن به مدیریت منابع پرداخت. در ادامه برخی از قابلیت های مدیریت منابع آورده شده است:

 • تعریف منابع سازمانی و پروژه ای
 • تعریف نرخ استاندارد، اضافه کاری و بکارگیری
 • امکان تعریف جدول نرخ منبع در طول زمان
 • انواع منابع مواد، هزینه و کار
 • تعریف محل تخصیص
 • پیش بینی هزینه پروژه بر اساس منابع و امکان بازبینی با نرخهای متفاوت ارز و تورم در طول زمان و تا انتهای پروژه

در ادامه برخی از تصاویر مربوط به مدیریت هزینه نرم‌افزار مدیریت پروژه IPMP آورده شده است.

مدیریت هزینه