ماژول ساخت در نرم افزارهای مدیریت پروژه یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های نرم افزار قلمداد می‌گردد. در این بخش اطلاعات پیشرفت مربوط به اجرای پروژه ثبت شده و در نتیجه به عنوان تغذیه کننده گزارشات پیشرفت در نظر گرفته می‌شود. از آنجایی که تمامی شرکت‌های فعال در حوزه Construction بر اساس رویه و فرمت‌های مورد نظر خود عمل کرده لذا نمی‌توان نسخه واحدی را برای همه این شرکت‌ها تجویز نمود. بر این اساس نرم افزار مدیریت پروژه IPMP بطور اختصاصی برای هر پروژه و یا شرکت سفارشی سازی شده و رویه‌ها و فرمت‌های مخصوص آن شرکت در نرم‌افزار تعبیه می‌گردد. این امر علاوه بر اینکه انطباق 100 درصدی را برای سازمان بوجود می‌آورد تضمین کننده ورود و جمع‌آوری دقیق اطلاعات پیشرفت پروژه می باشد.

ماژول ساخت نرم افزار IPMP ماژول ساخت نرم افزار IPMP