سامانه های داده محور بزرگی همچون IPMP بعضا چنان گسترده میشوند که با وجود تعریف گزارشات متنوع، همچنان بخشی از اطلاعات پایگاه داده های آنها در سایه عدم دسترسی باقی میمانند. بعلاوه با گسترش سامانه ها و انباشت اطلاعات در پایگاه داده، مخزن ارزشمندی از اطلاعات در طول سالها در سازمانها پدید می آید که بسیاری از سازمانها بدون توجه به ارزش این منبع، هیچ بهره ای از آن نمیبرند. سامانه های هوش تجاری، ابزاری هستند برای بکارگیری بهینه این منبع. این سامانه ها با تجمیع اطلاعات از پایگاه داده های مختلف، بستری را جهت بکارگیری ابزارهای تحلیل اطلاعات در اختیار کاربران قرار میدهند.

در این ماژول تمامی اطلاعات موجود در نرم افزار در انباره داده قرار گرفته و به صورت از پیش تحلیل شده ابعاد و اندازه­هایی را در اختیار کاربر قرار می­دهد که می­توان به صورت داینامیک انواع گزارشات را ایجاد نموده و با دریافت انواع خروجی­های مختلف از آن بهره ببرد. علاوه بر آن امکان ذخیره گزارشات و دسترسی دادن به کاربران مختلف وجود دارد. در تصاویر زیر بخش گزارش ساز ماژول هوش تجاری آورده شده است.

فضای گزارش ساز پویا بر مبنای ماژول هوش تجاری نرم افزار IPMP

فضای گزارش ساز پویا بر مبنای ماژول هوش تجاری نرم افزار IPMP

 فضای گزارش ساز پویا بر مبنای ماژول هوش تجاری نرم افزار IPMP

فضای گزارش ساز پویا بر مبنای ماژول هوش تجاری نرم افزار IPMP

 

پس از بکارگیری این ابزار کاربر مدیر این امکان را دارد که گزارش ایجاد شده را ذخیره نموده و به بخشهای مختلف سازمان (نقشها، استانها) برای مشاهده گزارش دسترسی دهد.

ماژول هوش تجاری

در ذیل صفحه نمایش گزارشات طراحی شده که در اختیار کاربران سامانه خواهد بود نشان داده شده است:

ماژول هوش تجاری

در حال حاضر 18 بعد و 13 اندازه در این ماژول وجود دارد که از ترکیب آنها تعداد بسیار زیادی گزارش قابل استحصال است.