ساعت کاری ما شنبه تا چهار شنبه 9:00 تا 17:30| 9127 9107 021

وبلاگ مدیریت پروژه

جدید ترین اخبار سایت دنبال کنید

خانه/وبلاگ مدیریت پروژه
وبلاگ مدیریت پروژه1398/7/22 23:06:47

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه یازدهم: مدیریت کیفیت مدارک مهندسی پروژه / مهندس سید مسعود سیدی مطلق

درس قبل: مدیریت MDR پروژه در جلسه قبل به سرفصل مدیریت MDR پرداخته شد

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه نهم: شماره گذاری مدارک مهندسی پروژه / مهندس سید مسعود سیدی مطلق

درس قبل: اقلام قابل تحویل در فاز مهندسی پروژه در جلسه قبل به تشریح

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه هشتم: اقلام قابل تحویل در فاز مهندسی پروژه/ مهندس سید مسعود سیدی مطلق

درس قبل : محاسبه پیشرفت فاز مهندسی پروژه مقدمه: در جلسه قبل به چگونگی

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه هفتم: محاسبه پیشرفت فاز مهندسی پروژه/ مهندس سید مسعود سیدی مطلق

درس قبل: اصلاح مدارک مهندسی در جلسه قبل در خصوص اصلاح مدارک مهندسی و