0%

رفتن به صفحه ی محتوا

وبلاگ مدیریت پروژه

بروز باشید

انتخاب نرم افزار مدیریت پروژه مناسب- قسمت دوم

در قسمت اول این مقاله، تأثیر ساختار کسب و کار را بر انتخاب راهکار PMIS مورد بررسی قرار دادیم. در این قسمت بنا داریم اثر ...

انتخاب نرم افزار مدیریت پروژه مناسب- قسمت اول

انتخاب ابزار مناسب برای مدیریت پروژه همواره جزو دغدغه های اصلی سازمان های پروژه محور بوده است. بنابراین دانستن اینکه دقیقاً ...

آشنایی با دفتر PMO

دفتر مدیریت پروژه (Project management office) یا دفتر پروژه، واحدی سازمانی برای مرکزیت دهی و هماهنگی مدیریت پروژه‌های تحت ...

هم اکنون تماس بگیرید